Quảng Ninh: Vẫn tạo điều kiện cho phương tiện chở hàng hóa phục vụ Tết

  • Blog
  • Quảng Ninh: Vẫn tạo điều kiện cho phương tiện chở hàng hóa phục vụ Tết
Quảng Ninh: Vẫn tạo điều kiện cho phương tiện chở hàng hóa phục vụ Tết

[ad_1]

Quảng Ninh: Vẫn tạo điều kiện cho phương tiện chở hàng hóa phục vụ Tết 1

Chốt kiểm soát trên địa bàn Tp Cẩm Phả duy trì 24/24h để kiểm tra người, phương tiện vào địa bàn

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Công văn 545/UBND-DL1 ngày 31/1/2021 chỉ đạo Công an tỉnh, Sở GTVT, các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn và UBND các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện cho phương tiện chở hàng hóa, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, ngày 28/1/2021, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 496/UBND-DL1 về việc kiểm soát phương tiện ra/vào các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, trong đó đã nêu rõ: “Các phương tiện vận tải hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất được phép hoạt động nhưng phải kiểm soát và duy trì số lượng người trên phương tiện theo quy định phòng, chống dịch”.

Tuy nhiên, quá trình triển khai, các địa phương, đơn vị thực hiện không đồng nhất, dẫn đến ách tắc cục bộ, ảnh hưởng đến lưu thông phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, công văn của UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu UBND các huyện thị xã, thành phố chỉ đạo các chốt kiểm soát thực hiện cho phép tất cả các phương tiện vận tải đang chuyên chở hoặc đi nhận hàng (bao gồm hàng hóa các loại, nguyên vật liệu phục vụ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh) được phép đi qua các chốt kiểm soát với các tỉnh ngoài và các chốt kiểm soát nội tỉnh (trừ phương tiện xuất phát từ các vùng bị phong tỏa do có dịch).

Các phương tiện đi qua vùng phong tỏa nhưng chứng minh được không dừng, đỗ tại vùng phong tỏa được phép đi qua các chốt kiểm soát. Tất cả các phương tiện phải thực hiện nghiêm việc giãn cách và khai báo y tế.

Đối với các vùng bị phong tỏa do có dịch, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo chỉ xe cứu thương; xe thực thi công vụ được cơ quan có thẩm quyền cho phép; xe chở lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị triển khai việc khai báo y tế điện tử tại các chốt kiểm soát; thực hiện việc khai báo 1 lần (trong cùng 1 ngày, nếu đã khai báo y tế tại chốt đầu tiên, được xác nhận, thì được phép đi tiếp qua các chốt nội bộ ở địa phương khác, chỉ cần xuất trình giấy khai báo).

Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tại các điểm khai báo y tế; có giải pháp tăng cường nhân lực, thiết bị để rút ngắn thời gian khai báo y tế; Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn mẫu tờ khai để hướng dẫn lưu hành chung giữa các địa phương; các địa phương giáp ranh cùng thống nhất thiết lập 1 chốt kiểm soát chung để kiểm soát hai chiều nhằm giảm thiểu nhân lực làm nhiệm vụ và giảm ách tắc trong lưu thông.

UBND tỉnh Quảng Ninh còn giao Giám đốc Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương, đơn vị có liên quan căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo của Bộ GTVT chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo điều chỉnh công tác kiểm soát phương tiện ra/ vào tỉnh và lưu thông nội tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn và đảm bảo tốt việc lưu thông hàng hóa phục vụ Tết cho nhân dân.[ad_2]
Theo ATGT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *