Hải Phòng dự kiến xây mới 8 tuyến đường sắt

Theo Báo cáo quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 – bản dự thảo lấy ý kiến cộng đồng của UBND thành phố, Hải Phòng dự kiến xây mới 4 tuyến đường sắt quốc gia; 4 tuyến đường sắt đô thị, trong đó có tuyến đi trên

Read More