Quảng Nam đề nghị kiểm tra phương tiện hoán cải sau vụ chìm cano cao tốc

Ngày 19/8, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị thành lập đoàn kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện thủy nội địa hoán cải từ tiêu chuẩn SI lên tiêu chuẩn SB đang hoạt động trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia Hội An –

Read More