Thành lập BCĐ hỗ trợ các dự án trọng điểm về giao thông

  • Blog
  • Thành lập BCĐ hỗ trợ các dự án trọng điểm về giao thông

[ad_1]

Ngày 8/6, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, lãnh đạo UBND tỉnh vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc, hỗ trợ triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và điện (gọi tắt Ban chỉ đạo) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, Ban chỉ đạo do ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban; ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm phó ban. Lãnh đạo các Sở ngành, UBND các huyện thị thành làm thành viên.

Quảng Trị: Thành lập BCĐ hỗ trợ các dự án trọng điểm về giao thông 1

Quảng Trị thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc, hỗ trợ triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ kiểm tra, chỉ đạo đôn đốc, hỗ trợ các cơ quan đơn vị, địa phương có liên quan; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ thi công.

Đối với các dự án do Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát để đôn đốc, hỗ trợ triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ.

Các thành viên Ban chỉ đạo phải chủ động kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý công việc liên quan trong quá trình triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, theo đúng quy định pháp luật. Báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện đến Trưởng ban, đồng thời gửi đến thường trực ban chỉ đạo để tổng hợp báo cáo chung.

Quyết định nêu rõ, giao Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, có trách nhiệm kết nối, nắm bắt và tham mưu trưởng ban, các phó trưởng ban đôn đốc chỉ đạo các thành viên trực thuộc kịp thời báo cáo, xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Ban chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; các phó trưởng ban và thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được trưởng ban phân công…[ad_2]
Theo ATGT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *