Tách riêng luật có ngăn được tình trạng “nhờn luật”?

[ad_1] ​Khi Nghị định 100 mới có hiệu lực, việc kiểm tra xử lý hành vi uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện được tiến hành liên tục, rốt ráo nhưng sau đó có dấu hiệu chùng xuống làm nảy sinh tâm lý “nhờn luật” “Nhờn luật” diễn ra khắp nơi Tình hình TTATGT

Read More