Ký kết phối hợp tuyên truyền ATGT thông qua các bản án

[ad_1] Mỗi bản án là một bản tuyên truyền, mỗi thẩm phán là một tuyên truyền viên Chiều 5/7, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo giục pháp

Read More