Hệ thống giao thông thông minh là gì?

Hệ thống giao thông thông minh (lntelligent Transport System – ITS) là những ứng dụng các công nghệ thông tin và điện tử viễn thông vào trong giao thông đường bộ, nhằm mục đích để cung cấp các dịch vụ mới vào trong giao thông vận tải và quản lý giao thông, cho phép các phương tiện

Read More