Phạt nặng vi phạm, ngăn hiểm họa từ cuộn thép chằng buộc không cẩn thận

Những cái chết được báo trước Liên tiếp trong những ngày qua là hình ảnh của xe ô tô, đặc biệt là các loại xe tải, xe đầu kéo rơ-moóc vận chuyển cuộn thép, ống cống, cọc bê tông, cọc thép bị đứt dây chằng hoặc không chèn chắc chắn để rơi xuống đường gây

Read More