Hải Phòng phân luồng giao thông đường An Kim Hải

Đoạn giao nhau giữa đường An Kim Hải và đường Võ Nguyên Giáp Để phục vụ xây dựng cống thoát nước thải trên đường kênh An Kim Hải thuộc Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn TP Hải Phòng giai đoạn I, hợp phần thoát nước mưa, nước thải.

Read More