Ứng dụng trí tuệ nhân tạo đánh dấu điểm đen TNGT

[ad_1] Ngày 9/1, tại TP.HCM, Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (Quỹ AIP) phối hợp cùng Ủy ban ATGT Quốc gia và các cơ quan địa phương tổ chức các buổi lễ phát động thí điểm Ứng dụng Kết nối Thanh thiếu niên (YEA). Phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu

Read More