Giảm tốc độ qua trường học, bảo đảm an toàn cho trẻ

Bất an đường đến trường Cảnh tượng ùn tắc giao thông vào giờ tan học đã trở thành một hình ảnh quen thuộc mỗi khi phụ huynh đến đón con và đỗ xe ngay trước cổng trường không chỉ ở các đô thị mà ngay tại các địa phương. Giao thông khu vực trường học

Read More