Tôn vinh 20 tập thể và 50 cá nhân đoạt giải “Vô lăng vàng” 2022

Tôn vinh 20 tập thể và 50 cá nhân đoạt giải “Vô lăng vàng” Giải “Vô lăng vàng” là giải thưởng thường niên của Ủy ban ATGT Quốc gia nhằm động viên, khen ngợi những đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự an

Read More