Cách nào ngăn tai nạn bằng thiết bị GSHT?

[ad_1] Từ năm 2014, xe khách phải lắp thiết bị GSHT và truyền dữ liệu về Cục Đường bộ VN để phục vụ quản lý. Nhưng đến nay, dữ liệu chỉ dùng cho hậu kiểm để xử lý vi phạm. Việc khai thác dữ liệu nhằm cảnh báo, ngăn ngừa TNGT chưa thực hiện được.

Read More