Các ứng dụng của hệ thống giao thông thông minh

Hệ thống thông báo xe khẩn cấp eCall: Các thông báo được gửi đi bằng tay hoặc tự động thông qua sự kích hoạt các cảm biến trong xe khi một tai nạn xảy ra. Khi được kích hoạt, các thiết bị eCall trong xe sẽ thiết lập một cuộc gọi khẩn cấp mang cả thoại

Read More