243 vụ TNGT ở Thanh Hóa trong 9 tháng: Do những lỗi nào?

[ad_1] Ngày 12/10, Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn ATGT năm 2021 cho Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố và các ngành có liên quan. Việc tập huấn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật đảm bảo trật tự ATGT, phấn đấu kéo giảm TNGT

Read More