Cách nào ngăn uống rượu bia lái xe vùng miền núi?

[ad_1] Từ lâu, uống rượu, bia trở thành tập quán khó bỏ của nhiều người dân sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nguy cơ khu vực này có thể trở thành “vùng trũng” trong thực thi quy định pháp luật về phòng chống uống rượu bia lái xe là hiện hữu.

Read More