Phương tiện nào tạm thời không lưu thông trên cao tốc Mai Sơn

Để dự án Mai Sơn – QL45 đưa vào khai thác trong tháng 4/2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong điều kiện đoạn tuyến kế tiếp là đoạn QL45 – Nghi Sơn chưa thông xe, Bộ GTVT đã phê duyệt phương án tổ chức giao thông tạm thời trong giai đoạn từ

Read More