Không cấp phép rời cảng tàu sông pha biển mắc khiếm khuyết

[ad_1] Trước sự phát triển “nóng” của phương tiện VR-SB, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đã tăng cường siết chặt quản lý để bảo đảm an toàn hàng hải trong vùng nước cảng biển quản lý Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh thường xuyên tổ chức kiểm tra tình trạng kỹ thuật, hoạt động

Read More