Gia hạn thời gian nhận bài viết tham luận hội nghị an toàn giao thông 2023

[ad_1] Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia vừa có văn bản gia hạn thời gian nhận các bài viết tham gia Hội nghị ATGT Việt Nam năm 2023 đến ngày 30/8, tức kéo dài hơn so với thời hạn ban đầu một tháng. Ủy ban ATGT Quốc gia mời viết bài tham

Read More