Đường biến thành sông, dân tố quy hoạch nắn cong thêm đoạn cua nguy hiểm

[ad_1] Dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Ba Lan, đoạn từ ngã ba Ba Lan tới nhà máy đóng tàu Ba Lan có chiều dài 751m với tổng kinh phí trên 68 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và từ nhân dân hiến đất và công trình kiến trúc trên

Read More