Bớt Sĩ thêm Điện sẽ giảm tắc đường

Sĩ là bớt đi sĩ diện còn thêm Điện là tăng cường làm việc qua điện tử thì sẽ giảm tắc đường. Vấn đề tắc nghẽn giao thông ở Việt Nam đang trở nên trầm trọng tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM, nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh

Read More