Xe cơi nới xếp hàng dài vào gara cắt thùng hạ tải

[ad_1] Xe cơi nới xếp hàng chờ vào gara hạ tải Trong 2 ngày 27-28/6, có mặt tại một số gara trên đia bàn phía Bắc tỉnh Quảng Nam, PV ghi nhận cảnh xe ben chở cát sỏi, vật liệu xây dựng xếp hàng, đợi lịch vào gara thực hiện tháo be, cắt hạ thành

Read More