Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh lộ trình làm cao tốc Bắc Nam

Do không đủ vốn để hoàn thành 1,300 km cao tốc Bắc Nam tới năm 2022, Bộ Giao thông vận tải đã nghiên cứu đầu tư và xây dựng trước gần 600 km trong giai đoạn này, trong đó thông toàn tuyến đến năm 2025. Theo ông Phạm Hữu Sơn(Tổng giám đốc Tổng công ty

Read More