Tai nạn hàng hải giảm đều qua các năm

[ad_1] Tai nạn giảm nhưng số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng còn cao Tin từ Cục Hàng hải VN, liên tục trong nhiều năm qua, số vụ tai nạn hàng hải đều giảm. Nếu như các năm 2016, 2017, số vụ tai nạn hàng hải lần lượt là 21 và 19 vụ, đến

Read More