Giao thông TP Hà Nội trong mắt tiến sĩ ở Đức

TP Hà Nội cần ít nhất 4 loại phương tiện công cộng để tạo nên mạng lưới dầy đến mức không cần xe hơi cá nhân vẫn đến được bất kỳ vị trí nào. Giao thông thông minh xin giới thiệu tới độc giả đề xuất của TS Nguyễn Văn Tiến Ích, hiện đang sinh

Read More