• 2750 Quadra Street Victoria, Canada
  • Emergency Helpline: +44 587 154756

Services 3

Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four

Our services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

Hệ thống cảm biến

Hệ thống cảm biến cho ITS là hệ thống được nối mạng dựa trên phương tiện và cơ sở hạ tầng, tức là công nghệ xe thông minh.

Vòng từ dò xe

Vòng từ dò xe bản chất là dây cảm ứng có thể được đặt trong lòng đường để phát hiện các phương tiện khi chúng đi qua từ trường của vòng dây.

Camera phát hiện xe

Video từ camera được đưa vào bộ xử lý để phân tích các đặc điểm thay đổi của hình ảnh video khi xe chạy qua. Các camera thường được gắn trên cột điện hoặc công trình phía trên hoặc bên cạnh đường.

Sóng Bluetooth

Thiết bị Bluetooth trong các phương tiện đang đi qua được phát hiện bằng các thiết bị cảm biến dọc đường. Nếu các cảm biến này được kết nối với nhau, chúng có thể tính toán thời gian di chuyển và cung cấp dữ liệu cho ma trận điểm xuất phát và điểm đến.

eCommerce Development

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

IT Solutions

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.