Hỗ trợ thành công gần 400 thuyền viên gặp nạn trên biển

Ông Vũ Việt Hùng, Phó TGĐ Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam (Vietnam MRRC) cho biết, theo thống kê, 9 tháng đầu năm 2021 (từ ngày 1/1 – 19/9), Vietnam MRRC nhận được thông tin báo nạn của 269 vụ việc, phối hợp 167 vụ việc, điều động 30 lượt tàu SAR

Read More