Hà Nội ngày đầu giãn cách: 100% phương tiện quay đầu, trừ xe “luồng xanh”

Ngày 24/7, ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, PV Báo Giao thông ghi nhận, tại 22 chốt kiểm dịch cửa ngõ Thủ đô, các lực lượng yêu cầu mọi phương tiện quay đầu, không vào Hà Nội. Barie chắn ngang

Read More