Chủ tịch Hải Phòng chỉ đạo xử lý nghiêm cán bộ vi phạm giao thông

Nghiêm cấm can thiệp xử lý vi phạm giao thông Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng vừa chỉ đạo tới các sở, ngành, địa phương yêu cầu cán bộ, công nhân viên chức nêu gương trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Theo đó, tuyệt đối không can thiệp, tiếp nhận

Read More