Tất cả các tuyến vận tải đều là luồng xanh, đảm bảo hàng hóa thông suốt

Sáng 15/9, Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi có văn bản hướng dẫn hoạt động vận chuyển, giao nhận hàng hóa phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện các biện pháp đặc thù chống dịch Covid-19. Ông Võ Phiến, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi

Read More