Liên tiếp phát hiện xe sử dụng giấy luồng xanh giả qua chốt kiểm dịch

Ngày 3/8, chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 1 đóng trên Km213, Quốc lộ 1A, thuộc địa phận huyện Phú Xuyên tiếp tục phát hiện nhiều phương tiện sử dụng mã QR Code luồng xanh định qua chốt. Xe khách 16 chỗ dán giấy nhận diện QR Code luồng xanh đã hết hiệu lực Cụ

Read More