Sau khi chuyển cấp độ dịch, hoạt động vận tải ở các tỉnh miền Tây ra sao?

Những ngày qua, số ca F0 trong cộng đồng tại một số tỉnh miền Tây tăng nhanh. Trước tình hình đó, nhiều địa phương đã nâng cấp độ dịch, siết lại hoạt động vận tải. TP Cần Thơ chuyển màu cấp độ dịch, siết chặt hoạt động vận tải hành khách Tại Cần Thơ, từ

Read More