Số hóa cơ sở dữ liệu, giải quyết bài toán lớn về ATGT

Không cát cứ dữ liệu giữa các lĩnh vực Tại hội thảo Chuyển đổi số trong công tác đảm bảo ATGT do Uỷ ban ATGT Quốc gia tổ chức sáng 26/12, ông Lê Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, theo chương trình chuyển đổi

Read More