Tàu, thuyền ra vào cảng biển Hải Phòng như thế nào trong dịch Covid-19?

Hải Phòng đảm bảo công tác phòng chống dịch tại các cảng biển UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 1491/QĐ-UBND hướng dẫn tạm thời quản lý người, tàu thuyền vào, rời và hoạt động tại các cảng biển; cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn TP Hải Phòng đảm bảo

Read More