Lào Cai phân luồng giao thông trên Quốc lộ 4E đoạn Bắc Ngầm

Theo đó, Sở Giao thông vận tải và Xây dựng tình Lào Cai tổ chức phân luồng giao thông trên Quốc lộ 4E đoạn Bắc Ngầm – Phố Lu trong quá trình thi công cầu Ngòi Lu tại lý trình Km 10+101.68 thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp QL4E đoạn Km 0+00 – Km

Read More