Những dự án giao thông trọng điểm nào ở TP.HCM dự kiến hoàn thành năm 2022?

Ngày 18/1, Ban ATGT TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự, ATGT năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. TP.HCM phát động năm 2022 xây dựng văn hóa giao thông gắn với hiệu quả kiểm soát dịch Covid-19 Theo báo cáo của Ban ATGT

Read More