Xuống sông, lên thuyền tuyên truyền, xử phạt vi phạm giao thông từ đầu năm

Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền Luật giao thông thủy nội địa đến người tham gia giao thông trên địa bàn Ngày đầu năm giá rét, nhưng các tổ công tác của Phòng Cảnh sát đường thủy (PC08B), Công an tỉnh Quảng Ninh vẫn duy trì công tác tuần tra

Read More