Quảng Nam thí điểm khôi phục vận tải hành khách hàng không trong 10 ngày

Thí điểm vận tải hành khách hàng không trong 10 ngày Tối 10/10, Sở GTVT Quảng Nam thông tin, thực hiện yêu cầu của Bộ GTVT về việc tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch

Read More