Có dấu hiệu bảo kê để xe quá tải, “đất tặc” hoành hành?

Hiện trường khai thác khoáng sản trái phép của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Linh Nam tại xã Tử Du, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc Xe quá tải rầm rộ lưu thông, phá đường Những ngày gần đây, sau chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc kiểm tra, xử lý

Read More