Đường sắt thí điểm camera giám sát, tự động cảnh báo đất lở, đá rơi

Tự động nhận dạng vật thể nguy hiểm bằng hình ảnh, phát cảnh báo Thông tin với Báo Giao thông, Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng cho biết, vừa tiếp nhận và quản lý, sử dụng hệ thống thiết bị giám sát điểm xung yếu bằng hình ảnh. Màn hình hiển

Read More