Thâm nhập “thánh địa” cơi nới thành thùng tiếp tay chở quá tải

Kỳ 1: CSGT cắm chốt, xe cơi nới thành thùng qua như chốn không người Kỳ 2: Nghịch lý xe quá tải hoành hành, trạm cân tê liệt Kỳ 3: Thâm nhập “thánh địa” cơi nới thành thùng tiếp tay chở quá tải Cơ sở cơi nới thành, thùng xe tải trên địa bàn huyện

Read More