Từ 21/7, người dân toàn quốc có thể ngồi nhà làm thủ tục đăng ký xe

Từ 21/7, Cục CSGT mở chuyên mục “Đăng ký, khai báo phương tiện” trên Cổng Thông tin điện tử Cục CSGT (csgt.vn) để hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình tự đăng ký, lệ phí đăng ký xe. Chuyên mục cũng thông tin các địa điểm, số điện thoại của từng

Read More