Sẽ đình chỉ dự án thủy điện công ty Cửu Long vi phạm đấu nối vào QL?

Sở GTVT Quảng Nam đã kiểm tra, lập biên bản xử lý nhiều lần, nhưng Công ty Cửu Long vẫn không hợp tác khắc phục và có dấu hiệu chây ỳ, vi phạm lặp đi lặp lại nhiều lần. Chiều 19/6, ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT Quảng Nam, cho biết: Sở GTVT

Read More