Cứu hơn 100 người gặp nạn trên biển

Tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải VN, trong 2 tháng đầu năm 2023, Trung tâm đã cứu và hỗ trợ trực tiếp được 117 người cùng 12 phương tiện trên biển. Trong đó, có 10 người cùng 1 phương tiện liên quan tới tàu hàng. Tuy cứu trực tiếp

Read More