Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về kiểm định phương tiện

Thanh tra Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ; thanh tra, kiểm tra hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải. Thanh tra Bộ

Read More