CSGT truy xuất thông tin người vi phạm qua dữ liệu căn cước công dân

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) Liên quan đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về căn cước công dân (CCCD), Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, hệ thống dữ liệu sẽ giúp công tác xử

Read More