Năm 2045 không còn thương vong vì TNGT là khát vọng chính đáng

TS Khuất Việt Hùng Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự ATGT đường bộ giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt. Một trong những nội dung đáng chú ý là Chiến lược đưa ra định hướng đến năm 2045 không còn

Read More