Phương tiện qua chốt kiểm dịch vào Hà Nội cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Ngày 22/7, Công an TP Hà Nội đưa ra khuyến cáo, để tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện di chuyển vào Thủ đô, đi qua các chốt kiểm dịch nhanh nhất, đề nghị người dân chủ động chuẩn bị các loại giấy tờ sau: Lực lượng chức năng Hà Nội chốt trực,

Read More