Truyền thông chủ động kéo giảm tai nạn giao thông

Ưu tiên số một là quy trình cung cấp thông tin Hôm nay (16/11), Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với các tổ chức quốc tế liên quan tổ chức Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực quản lý ATGT, công tác truyền thông về ATGT cho Ban ATGT các tỉnh,

Read More