Hải Dương: Giải thể chốt kiểm dịch, mở lại tuyến xe khách đến Hải Phòng

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định giải thể tất cả các chốt kiểm soát dịch Covid-19 cấp tỉnh từ 0h ngày 26/10. Đây là các chốt chủ yếu được thành lập từ ngày 19/7. Từ 0h ngày 26/10, Hải Dương giải thể tất cả các chốt kiểm soát trên địa bàn toàn

Read More